صفحه اصلی
معرفی شرکتExpand معرفی شرکت
توانايی ها و امکاناتExpand توانايی ها و امکانات
پروژه ها
تماس با ما
   فارسی EN 
پیوند های مرتبط صفحه اصلی > توانايی ها و امکانات > منابع انسانی         1402 ، 7فروردین      
 http://www.moe.org.ir
 http://www.satsa.ir
 http://www.hydromechanic-iran.com/
 http://ircold.ir/
 www.iha.ir

symbicort generic availability

symbicort inhaler steroid

melatonin pregnancy

melatonin pregnancy studies robertwesterlund.net

abortion pill

abortion pill online

prilosec

prilosec ttvmerwestad.nl

zithromax

zithromax

lipitor

lipitor click

benadryl pregnancy nhs

benadryl and pregnancy nausea

the abortion pill

medical abortion pill

lexapro and weed reddit

lexapro and weed

prednisolon

prednisolon go

over the counter albuterol inhaler walmart

albuterol otc walgreens

claritin pregnancy first trimester

claritin and early pregnancy click

sertraline and alcohol interaction

sertraline and alcohol death

benadryl and pregnancy

benadryl pregnancy second trimester redirect

where to buy ru 486 abortion pill

can i buy the abortion pill over the counter

augmentin generico

augmentin prezzo

sertraline and alcohol blackouts

sertraline and alcohol uk

can you drink alcohol with sertraline

sertraline and alcohol interaction

viagra cena

viagra prodej plzen website
edf40wrjww2zGP_PostCate:Content
واحد طراحي

طراحي و آناليزکليه تجهيزات هيدرومکانيک و الکتريک مربوط به پروژه هاي سد سازي.

استفاده از استانداردهاي DIN19704 ،DIN18800 ،TSGP ،CECT ،ASME ،AWWA و.... جهت طراحي تجهيزات.

تسلط به نرم افزار هاي Office جهت تهيه دفترچه محاسبات، AutoCAD و Mechanical جهت تهيه نقشه ها،Solid Work جهت تهيه مدلهاي طراحي شده، ANSYS جهت آناليز تجهيزات خاص مربوط به پروژه ها.

همکاري با واحد بازرگاني وطراحي تجهيزات پروژه اي که در مرحله شرکت در مناقصه مي باشد جهت برآورد قيمت.


واحد بازرگاني

بررسي درخواستهاي خريدمواد مصرفي در ساخت و مورد استفاده به عنوان اموال شرکت وتدوين آنها براساس استانداردهاي بازار.

مقايسه قيمتهاي مختلف از تامين کنندگان مختلف و تصميم گيري در خريد بر اساس سياستهاي کلي شرکت.

جذب وبررسي مناقصات داخلي وخارجي از طريق جستجو وبررسي سايتهاي اينترنتي و اطلاعات برگرفته از ساير شرکتهاي همکار.

تهيه و تدوين اسناد و مدارک فني شرکتي جهت حضور موفق در مناقصات مرتبط با رشته کاري شرکت.


واحد برنامه ريزي و کنترل پروژه

برنامه ريزي زمانبندي کلي پروژه هاي طراحي، تامين مواد و ساخت، حمل و نصب تجهيزات سد.

همکاري با واحد بازرگاني در امکانسنجي زماني قراردادها در مرحله شرکت در مناقصات.

ارائه برنامه زمانبندي درواحدهاي طراحي، ساخت، حمل و نصب تجهيزات به مديران واحدهاي مربوطه وکنترل زماني مراحل مختلف کاري.

تهيه قالب گزارش پيشرفت پروژه و دريافت گزارشات پيشرفت پروژه از واحدهاي طراحي، ساخت، حمل و نصب تجهيزات، جمع بندي و تحليل وضعيت پيشرفت پروژه و ارائه به مدیر پروژه.

ايجاد ارتباط بين واحدهاي طراحي، ساخت و بازرگاني جهت کنترل درخواستهاي خريد پروژه اي.

تسلط به نرم افزار هاي Office جهت تهيه قالب گزارش پيشرفت و کنترل هاي درخواست هاي خريد، تسلط به نرم افــزارهاي برنــامه ريزي توليد و کنترل پروژه MicroSoft Project و Primavera جهت برنامه هاي زمانبندي و برنامه ريزي توليد.


واحد کنترل کيفيت

انجام بازرسي و تستهاي مخرب و غير مخرب مواد،محصولات و فرايندها ازجمله تستهاي UT و RT با دستگاهاي مربوطه.

آناليز نتايج تستهاي مخرب و غير مخرب مواد.

تهيه، بازنگری مدارك فني مربوط به واحد شامل(WPS ،PQR ،PS) درچارچوب برنامه کلان پروژه و مدارك ارسالي از واحد طراحي هماهنگي و همكاري با مدير پروژه جهت اخذ تائيد از مشاور پيرامون مدارك فني تهيه شده درواحد.

انجام/ نظارت بر انجام بهينه بازرسي وآزمون مواد (شامل مواد خريداري شده توسط دفتر تهران، کارخانه وكارگاهها) محصولات براساس مدارك فني.

اعمال كنترل هاي مؤثر بر انجام با كيفيت فرآيندها ی ساخت ونصب توسط عوامل داخل/ خارج سازمانی.

همكاري بامدير پروژه و واحد بازرگاني درشناسايي و ارزيابي پيمانكاران QC وتعيين شرايط خصوصي پيمانهاي خريد خدمات QC.
fiogf49gjkf05