صفحه اصلی
معرفی شرکتExpand معرفی شرکت
توانايی ها و امکاناتExpand توانايی ها و امکانات
پروژه ها
تماس با ما
   فارسی EN 
پیوند های مرتبط صفحه اصلی > پروژه ها         1402 ، 7فروردین      
 http://www.moe.org.ir
 http://www.satsa.ir
 http://www.hydromechanic-iran.com/
 http://ircold.ir/
 www.iha.ir

cheap sertraline

buy sertraline online open buy sertraline uk

buy abortion pill online usa

usa buy abortion pill

kamagra

kamagra read

zoloft

zoloft read

zofran

zofran secnet.co.nz

buspar

buspar

where to buy duloxetine hcl

buy duloxetine click here

benadryl pregnancy sleep

benadryl and pregnancy havelockflyingclub.com

where can i buy naltrexone

naltrexone where to buy click

duloxetine where to buy

duloxetine where to buy link

abortion cost

abortion types

bentelan effetti collaterali

bentelan click

augmentin sciroppo

augmentin compresse click

symbicort generic equivalent

symbicort inhaler uk

tadalafil online

tadalafil generico doc trailblz.com

pregabaline beker

pregabaline

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill kit online archive.2y.net

acquistare cialis online

cialis generico prezzo in farmacia online

otc asthma inhaler walgreens

albuterol salbutamol blog.griblivet.dk
edf40wrjww2zGP_Posts:Pst_Content

thyroxin 75 henning

thyroxin dosierung thyroxin yliannostus thyroxin binding globulin


سد زنوز


سد زنوز بر روی رودخانه زنوز چای و به فاصله 24 کيلومتری شمال شرقی شهرستان مرند قرار دارد. حداکثر تراز نرمال آب 1887.6 متر از سطح آب دريا و تراز تاج سد 1845 متر از سطح دريا می باشد. نوع سد، خاکی می باشد.

موضوع قرارداد: طراحی، تهيه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهيزات هيدرومکانيک و الکتريک سد زنوز

کارفرما: سازمان آب منطقه ای آذربايجان شرقی و اردبيل

مشاور: شرکت مهندسی مشاور بند آب

پيمانکار تجهيزات: شرکت آبان صنعت کارا

شرح کار:


سيستم آبگير آبياری و تخليه کننده تحتانی: در اين سد يک سيستم مشترک جهت آبگيری و تخليه کننده تحتانی در نظرگرفته شده است. شامل آشغالگير ورودی چهار وجهی آبياری؛ دريچه رأس مـدور استوانه ای؛ شير پروانه ای اضطراری؛ پوشش فولادی؛ شير هاول بانگر و کليه متعلقات؛


fiogf49gjkf05
288